top of page

Fizikalna terapija

Delotvornost fizikalne terapije je dokazana, a njena primena u praksi veoma široka.

Svrha fizikalne terapije je da otklanjanjem bola pacijentima što ranije vrati osmeh na lice.

Stručni tim naših lekara dijagnostikuje i fizikalnim terapijama uspešno leči poremećaje u funkcijama delova tela izazvanih raznim fizičkim povredama.

 Mnogo činjenica ide u prilog tome da je fizikalna terapija jedino rešenje koje može pomoći ljudima svake starosne dobi da poboljšaju svoju pokretljivost, smanje ili prestanu sa upotrebom lekova, da se oporave od teških fizičkih povreda, odlože ili potpuno izbegnu hirurške intervencije i operativne zahvate ili rehabilituju svoj organizam nakon istih.

 Ordinacija Dr.Rodić je opremljena najsavremenijom medicinskom opremom za fizikalnu terapiju čija upotreba nam olakšava da uspešnim lečenjem u što kraćem roku trajno oporavimo Vaš organizam nakon traume. Pružićemo Vam nivo usluge koji će omogućiti Vašem telu pokret bez ograničenja.

Metode fizikalne terapije

Magnetoterapija
Foto_029 copy.jpg

Magnetoterapija

Delovanjem magneta na povređeno i bolno mesto na telu podstiče se cirkulacija i protok kiseonika, umiruju se upalni procesi, povećava ćeliska propustvljivost što rezultira ubrzanjem metabolizma i prirodnim tokom ozdravljenja.

Dejstva magnetne terapije:

 • smanjuje otok i zapaljenje

 • smanjuje bol

 • ubrzava regeneraciju tkiva (povrede, prelomi, rane)

Indikacije za primenu magnetne terapije:

 • sportske povrede

 • povrede zglobova

 • poverede ligamenata

 • povrede mišića i tetiva

 • osteoporoza, neuritis, reumatska oboljenja

 • prelomi kostiju bolovi u zglobovima, lumbalnom i vratnom delu

Laseroterapija
MS158968 copy.jpg

Laseroterapija

Ovaj vid terapije je zapravo korišćenje medicinskog lasera kojim se podstiče regeneracija tkiva (vezivnog, koštanog i tetivnog), pospešuje zarastanje rana i smanjuje bol (posebno kod neuralgija), pomaže kod povreda zglobova, ligamenata i mišića, ima snažno antiinflamatorno dejstvo (protiv upale i bola) i skraćuje vreme lečenja.

Dejstva laseroterapije:

 • Smanjuje otok i zapaljenje

 • Smanjuje bol

 • Ubrzava regeneraciju i zarastanje tkiva (povrede, prelomi, rane)

 • Smanjuje se spazam u mišićima

Indikacije za primenu laserske terapije:

 • Zapaljenja (inflamacije) kostiju i mekih tkiva

 • Sportske povrede

 • Vanzglobni reumatizam

 • Povrede ligamenata

 • Povrede mišića

 • Uganuća zglobova

 • Bolovi u vratnom i lumbalnom delu

 • Bolovi u zglobovima

Sonoforeza
MS158962 copy.jpg

Sonoforeza

Ovaj vid terapije se sastoji u primeni ultrazvučnih talasa u svrhu lečenja. Ultrazvuk deluje na tri načina : mehanički (zgušnjavanje i razređivanje tkiva – masaža), toplotno (povećava se temperatura tretiranog tkiva), hemijski (povećava se nivo kiseonika u tretiranim tkivima i ubrzava se metabolizam).

Dejstva ultrazvučne terapije :

 • Smanjuje bol

 • Ubrzava regeneraciju i zarastanje tkiva (povrede, prelomi, rane)

 • Smanjuje se spazam u mišićima i povećava pokretljivost

Indikacije za primenu ultrazvučne terapije:

 • Zapaljenja tetiva

 • Sportske povrede

 • Disfunkcije mekog tkiva

 • Povrede ligamenata

 • Povrede mišića

 • Uganuća zglobova

 • Bolovi u kičmi, vratnom i lumbalnom delu, bolovi u zglobovima

Elektroterapija
FOTO_077 copy.jpg
FOTO_042 copy.jpg

Elektroterapija

Ovaj vid terapije predstavlja korišćenje modaliteta električne struje prilikom terapijskih procesa sa ciljem smanjenja i ukljanjanja zapaljenja i bola (izaziva širenje krvnih sudova i pojačava cirkulaciju krvi i limfe što dovodi do smanjenje otoka), pospešuje regeneraciju perifernih živaca i zarastanje kostiju.

Dejstva elektroterapije :

 • Smanjuje otok i zapaljenje

 • Smanjuje bol

 • Ubrzava regeneraciju tkiva (povrede, prelomi, rane)

 • Poboljšava se mišićna kontrakcija

Indikacije za primenu elektroterapije :

 • Sportske povrede,

 • Povrede ligamenata

 • Povrede mišića

 • Uganuća zglobova

 • bolovi u vratnom i lumbalnom delu

 • bolovi u zglobovima

U oridnaciji Dr. Rodić se primenjuju sledeći strujni oblici :

galvanska, dijadinamik, trabertove, faradejeve, neofaradejeve,

TENS, NPHV, sekvence, 2-polne IF, 4-polne IF,

eksponencijalni pulsevi, eksponencijalni pulsevi sa usponom, pravougaoni pulsevi, ruske stimulacije, stimulacioni pulsevi, trapezoidni pulsevi, trougaoni pulsevi, kombinovani pulsevi, izopolarno i vektor polje, ledukova struja, H-talas, mikrostruje, srednje-frekventne struje, spastične stimulacije–Hufschmidt, spastične stimulacije–Jantsch, HVT, modulacioni pulsevi,

VMS struja, kocova struja, EPIR, isprekidani pulsevi, IG pulsevi.

 

U svrhu postizanja boljih rezutata, u elektroterapiji primenjujemo i VAC aparat, odnosno tretman koji omogućava primenu elektro-terapije uz pomoć vakumskih elektroda dubinski unutar tkiva.

Fototerapija
Web_BPro1.jpg

Fototerapija

Bioptron lampa i infracrvena svetlost su jako delotvorne u sklopu tretmana fizikalne terapije za neinvazivno lečenje i prevenciju kod značajnog broja medicinskih stanja ubrzavajući njihovo lečenje.

Indikacije za primenu fototerapije :

 • Sportske povrede

 • Bolovi

bottom of page