top of page

Fizikalna terapija za decu

Dečja fizijatrija je poseban deo fizijatrije koji se bavi decom, od novorođenčeta do adolescentnog doba, 

pri čemu se susreće sa raznovrsnom patologijom kao što su :

U najranijem uzrastu urođene anomalije i deformiteti koštano zglobnog aparata

Porođajne traume tortikolisi

Plexsus brachialis

Razvojne asimetrije i poremećaje tonusa

Povrede lokomotornog aparata

Lezije perifernih nerava

Stečeni deformiteti kičmenog stuba i bolesti rasta

Deformacije grudnog koša, stopala, kolena

Kašnjenje u psihomotornom razvoju

Reumatska oboljenja u fazi remisije

Stanja nakon operativnih zahvata

bottom of page