Fizikalna terapija za decu

Dečja fizijatrija je poseban deo fizijatrije koji se bavi decom, od novorođenčeta do adolescentnog doba, 

pri čemu se susreće sa raznovrsnom patologijom kao što su :

U najranijem uzrastu urođene anomalije i deformiteti koštano zglobnog aparata

Porođajne traume tortikolisi

Plexsus brachialis

Razvojne asimetrije i poremećaje tonusa

Povrede lokomotornog aparata

Lezije perifernih nerava

Stečeni deformiteti kičmenog stuba i bolesti rasta

Deformacije grudnog koša, stopala, kolena

Kašnjenje u psihomotornom razvoju

Reumatska oboljenja u fazi remisije

Stanja nakon operativnih zahvata