top of page

Cenovnik usluga

Fizikalna medicina i rehabilitacija

 • Specijalistički pregled fizijatra

4.000,00 dinara

 • Specijalistički pregled fizijatra sa ultrazvukom

6.000,00 dinara

 • Specijalistički pregled fizijatra dve regije sa ultrazvukom

7.500,00 dinara

 • Specijalistički pregled dečjeg fizijatra

5.000,00 dinara

 • Specijalistički pregled dečjeg fizijatra sa ultrazvukom

7.000,00 dinara

 • Specijalisticki pregled fizijatra sa ultrazvukom i punktiranjem zgloba

7.500,00 dinara

 • Specijalisticki pregled fizijatra sa ultrazvukom, punktiranjem zgloba i davanjem injekcije

8.500,00 dinara

 • Kontrolni specijalistički pregled fizijatra (do 7 dana nakon terapije)

 • Kontrolni specijalistički pregled fizijatra sa ultrazvukom bez naše terapije

2.500,00 dinara

6.000,00 dinara

Fizikalne terapije

 • Dnevna terapija 45min. - 100min.

2.500,00 - 3.600,00 dinara

 • Magnetoterapija 40 minuta

1.800,00 dinara

 • Laseroterapija 20 minuta

1.500,00 dinara

 • Interferentna struja dvopolna 20 minuta

1.200,00 dinara

 • Interferentna struja četvoropolna sa vakumom 20 minuta

1.200,00 dinara

 • Stabilna galvanizacija 15 minuta

1.200,00 dinara

 • Tens 10 minuta

1.200,00 dinara

 • Sonoforeza / Ultrazvučna terapija 5min. - 10min.

1.200,00 dinara

 • Fototerapija 15min. - 18min.

800,00 dinara

 • Vežbe

2000,00 dinara

Ortopedija za decu

 • Specijalistički pregled dečjeg ortopeda

5.000,00 dinara

 • Specijalistički pregled dečjeg ortopeda sa ultrazvukom

7.000,00 dinara

 • Kontrolni specijalistički pregled dečjeg ortopeda (do 7 dana od prvog pregleda)

3.500,00 dinara

 • Praćenje motornog razvoja (hod, postura)

5.000,00 dinara

 • Praćenje razvojnih deformiteta (kičma, x noge, o noge)

5.000,00 dinara

 • Praćenje urođenih anomalija ekstremiteta (ravna stopala, metatarsus varus, equino varus)

5.000,00 dinara

 • Ultrazvuk kukova za bebe

5.000,00 dinara

Injekcije

 • Davanje injekcije hondroprotektiva

4.000,00 dinara

 • Uslužno davanje injekcije uz konsultaciju sa doktorom specijalistom

2.000,00 dinara

 • Uslužno davanje injekcije sa kortikosteroidom

2.500,00 dinara

bottom of page